Sähköinen koe MultiSeat-ratkaisulla Ylöjärven lukiolla

Ylöjärven lukiolla järjestettiin äidinkielen (suomen kieli) 5. kurssilla sähköinen koe kolmelle ryhmälle keväällä 2012. Näin kokeiltiin uutta tapaa järjestää koetilanne opiskelijoille. Kyseessä oli kurssin aikainen välikoe, jolla oli suora vaikutus kurssin arviointiin. Ryhmien koot olivat seuraavat:

–          ryhmä 1: 34 opiskelijaa

–          ryhmä 2: 24 opiskelijaa

–          ryhmä 3: 27 opiskelijaa

Järjestelmänä käytettiin Multiseat-ratkaisua, jossa alustana toimii Microsoftin MultiPoint – käyttöjärjestelmä. Itse laitteet ovat pieniä päätteitä ja ne on kytketty normaaliin pöytätietokoneeseen, joka toimii näin ollen palvelimena. Liityntätapana käytettiin USB:ta. Järjestelmässä oli käytössä kuusi kappaletta pöytätietokoneita (palvelimet) ja niihin liitettynä 36 kappaletta päätteitä, kuusi kappaletta kuhunkin tietokoneeseen. Itse päätteeseen on kytketty näyttö (koko vapaasti valittavissa, käytössä 19 tuumaiset), näppäimistö ja hiiri.

Järjestelmä antaa opettajalle mahdollisuuden hallita koetilannetta, sillä opettajan koneeseen on asennettuna HP:n Classroom Manager – ohjelmisto, jossa on näkymä ja hallinta jokaiseen käytössä olevaan päätteeseen. Opettaja voi kontrolloida lisäksi opiskelijoiden nettiyhteyttä (vapaa käyttö, sallitut sivut, kielletyt sivut, täysin estetty), käytettäviä sovelluksia ja voi nähdä mitä opiskelija tekee.

Koetilanne toteutettiin seuraavasti:

  1. Opiskelijat kirjautuvat päätteille omilla tunnuksillaan (normaali kirjautumistunnus (AD-ympäristö))
  2. Opettaja lukitsee opiskelijoiden päätteet, antaa ohjeistuksen ja lähettää vastausdokumentin opiskelijoiden työpöydälle
  3. Opettaja avaa päätteet ja sulkee samalla nettiyhteyden kokonaan (ei tarvittu koetilanteessa)
  4. Jos opiskelijalla tulee kysyttävää, on hänellä reaaliaikainen chat-yhteys opettajaan. Tällä tavalla opiskelija myös ilmoittaa olevansa valmis.
  5. Kun opettaja saa opiskelijalta tiedon kokeen valmistumisesta, opettaja kerää dokumentin hallintaohjelman avulla ennalta määritettyyn kansioon, jonne järjestelmä automaattisesti luo kansion opiskelijan kirjautumisnimellä ja vie dokumentin sinne.
  6. Tämän jälkeen opettaja antaa opiskelijalla chat-viestinä luvan poistua.

Koetilanteet onnistuivat mainiosti ja kyseessä oleva opettaja pystyi toimimaan hyvin omatoimisesti. Opiskelijat työskentelivät erittäin motivoituneesti ja kommentit kokeen jälkeen olivat pääosin positiivisia, erityisesti opiskelijoilta nousi esiin korjaamisen sekä tarkistamisen helppous sekä nopeus ja käsialan pysyminen parempana.

Opettajan näkökulmasta tehtävän jakaminen oppilaille sujui kätevästi ja selkeiden ohjeiden avulla myös oppilaat saivat tehtävän auki, joten tehtävän jakaminen sujui kaikin puolin helposti. Myös netin sulkeminen oli kätevää ja sujui nopeasti.

Kokeen aikana chat-viestit olivat haastavia: keskusteluruudussa ei näkynyt, kuka viestin lähetti. Kun viestejä tuli useampi samaan aikaan, keskusteluruudut pomppivat opettajan näytölle täysin hallitsemattomasti ja viesteihin vastaaminen vaikeutui. Kesken viestin kirjoittamisen uudet keskustelut keskeyttivät kirjoittamisen.  Varsinkin kokeen loppupäässä tämä aiheutti ongelmia.

Kerääminen oli myös jonkin verran hankala, koska keräilyvaiheessa yksittäisen oppilaan vastauksen kerääminen osoittautui hankalaksi. Jokainen teki työtään omaa tahtia ja sai poistua, kun oli valmis. Tästä syystä jokaisen vastaus täytyi kerätä erikseen. Oli kätevämpää kerätä koko ajan kaikkien vastaukset uudestaan. Tiedostot kuitenkin saatiin koottua siististi ja selkeästi omiin kansioihinsa. Neljän oppilaan kohdalla tiedosto ei jostain syystä ollut tullut opettajalle asti, mutta ne saatiin pelastettua koneelta myöhemmin. Kaikkien tiedostojen tarkistaminen koetilanteessa olisi ollut käytännössä mahdotonta, koska lopussa ajan käydessä vähiin tehtäviä palautettiin monta kerralla.

Vastausten palauttaminen korjattuina aiheutti jonkin verran päänvaivaa, mutta päädyin tulostamaan kaikki vastaukset ja korjaamaan paperilla ne, koska korjatun word-tiedoston palauttaminen ei ollut ohjelmalla ainakaan mahdollista.

Vaikka kehotin oppilaita tarkistamaan tekstinsä, kirjoitusvirheitä oli runsaasti. Oppilaat lienevät tottumattomia vielä tarkistamaan tietokoneen näytöltä. Myös se, etteivät joidenkin oppilaiden vastaukset tulleet opettajille asti, aiheutti epäluuloa oppilaissa. Osa koki kirjoittamisen nopeammaksi ja korjaamisen ja tekstin muokkaamisen helpommaksi, mutta moni koki koneella kirjoittamisen myös haastavaksi ja vaikeaksi.

IT-tuen puolesta järjestelmä oli todella helppo ottaa käyttöön ja itse asennukset olivat yksinkertaisia. Ylläpito helpottuu sillä käytössä on vain kuusi tietokonetta tarvittavien 36 tietokoneen sijaan. Näin asennukset pystyi tekemään keskitetysti.
Itse koetilanteessa opettaja kontrolloi tilaisuutta, ilman että IT-tuen tarvitsi tehdä mitään. Henkinen tuki lienee silti tärkeää. Jatkossa verkossa toimivan oppimisympäristön hyödyntämistä kokeen tallennuspaikkana tulee myös kokeilla.

Yhteenvetona voitaneen sanoa että MultiSeat – järjestelmä kokeen järjestämisessä on todella mielenkiintoinen, kustannustehokas ja helppo ottaa käyttöön. Pienillä kehitysaskeilla ja sähköisen oppimisympäristön hyödyntämisellä voidaan kokeesta tehdä turvallinen, helposti valvottava sekä palautusta ja tarkistamista voidaan helpottaa. Opettajan työtä tehtävien tarkistamisessa sähköisesti voidaan myös edelleen kehittää. Kustannustehokkuudesta kertoo vertailu jossa todettiin yhden MultiSeat – päätteen maksavan vain noin puolet pöytätietokoneen hinnasta. Tukipalveluiden tarve pysyy kohtuudessa asennusten helpottuessa ja erilaisten pedagogisten mallien tehostuessa.

Jouni Paarala (Ylöjärven kaupungin tietohallinto)

ja

Mervi Karttunen (opettaja)

etunimi.sukunimi(at)ylojarvi.fi

Piditkö artikkelista?