SOMY-hankkeiden soittokierroksen satoa

Parin viikon soittokierros avasi SOMY-hankeblogien tiiviitä kuvauksia ja auttoi ymmärtämään, miten sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa maassamme etenee. Monet hankkeista ovat jatkohankkeita, joissa kehitetään aiemmin saavutettua, mutta osa on lähtenyt nollasta tutustumaan sosiaalisen median mahdollisuuksiin opetuksessa.

eJuttu – verkkolehtijulkaisutyökalu kouluille kehittää oppilaitoksen omalle palvelimelle alustaa, johon oppilaat voivat turvallisesti julkaista multimediaa tarvitsematta huolestua yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan asettamista ikärajoista tai tietosuoja- ja tekijänoikeusehdoista. Hanketoimijat tarjoavat opettajille ja oppilaille sosiaalisen median pedagogista ja teknistä koulutusta konkreettisesti: he tulevat kameroiden kanssa luokkaan ja koko porukka tekee yhdessä.

Ilmiöpohjainen opettaminen ja oppiminen verkossa innostaa oppimaan. Oppijat voivat valita ilmiöstä osakokonaisuuden ja tarkastelukulman, josta lähtevät yhteisöllisesti ongelmalähtöisen tai tutkivan oppimisen askelin syventymään aiheeseensa. Oppiminen etenee oppijoiden tiedonrakenteluna ja tuotoksina Ning-pienverkostossa.

Kulkuri – ulkosuomalaisten lasten peruskoulu on verkkokoulu, joka täydentää ulkomailla asuvien suomalaisten peruskouluikäisten lasten paikallista tarjontaa. Kurssit on rakennettu Pedanetin Veräjään ulkopuolisilta suljetuiksi. Vuorovaikutus koukuttaa oppimaan, mutta toistaiseksi verkkokurssien vuorovaikutus on ollut lähinnä sosiaalista, keskustelua yleisistä asioista. Seuraava askel olisikin oppimiseen tähtäävä vuorovaikutus.

Meidän koulu – oppilaat osallistujista osallisiksi! lähti nollatilanteesta. Aikaa olisi mennyt tolkuttomasti, jos opettajat olisivat ensin sisäistäneet sosiaalisen median uudet asiat ja sitten opettaneet ne oppilaille. Koordinointihankkeen asiantuntija tuli luokkaan opettajien ja oppilaiden keskelle, ja oppilaat nappasivat opit oitis. Nyt luokilla on omat blogit, joita oppilaat kirjoittavat ja joihin he tuottavat kuvia ja multimediaa. Läksyblogia oppilaat kirjoittavat vuorotellen. Ensi vuoden luokkalehti tehdään verkkoon.

Tieto haltuun kehittää tiedonhallintataitojen opetusta lukioissa. Yhteistyössä kirjastojen kanssa järjestetään eri oppiaineiden tunneille räätälöityä koulutusta ja täsmäneuvontaa opettajille. Oppiminen.fi-raportointipankki Diigossa tukee hanketta erinomaisesti.

Tomut muuttaa toimintakulttuuria, pedagogiikkaa, tieto- ja viestintätekniikan käyttöä sekä ennen kaikkea johtamista. Opiskelijat osallistetaan suunnittelemaan oppimisympäristöjä. Lukiossa kehitetään digitaalista oppimisalustaa, peruskoulussa mietitään myös tilaratkaisuja. Oppiminen on opiskelijoiden omaa yhteisöllistä tekemistä ja jakamista, ilmiöpohjainen oppiminen tulevaisuutta.

Yrittäjyyslukioverkoston Y-LOVEn 24 lukiota ovat strategioissaan sitoutuvat yrittäjäkasvatukseen. Hankkeessa luodaan hyviä käytänteitä ja pedagogiikkaa, uudenlaista yhteisöllisyyttä. Samalla markkinoidaan ja viestitään lukioista Facebookissa. Lukiolaisille on myös yrittäjyyskurssi Facebookissa.

Lukio 3.0 NYT!  tuo opiskelijat omistamaan oppijuuttaan, tekemään oppimistehtäviä heille luontaisilla välineillä blogiin, wikiin ja Moodleen. Opettajat viestivät keskenään Yammerissa. Kurssi Facebookissa herätti monenlaisia reaktioita: toiset tykkäsivät, kun opetus tuli heille luontevaan ympäristöön, toiset taas kokivat, että opetus tunkeutuu heidän yksityiselämäänsä. Alumnit kertovat Facebookissa opiskelustaan. VESO-päivien työryhmissä käsitellään tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa opetuksessa.

Lukion vuorovaikutteinen opinto-ohjauksen kirja on kolmen oppilaitoksen yhteinen hanke. Oppilaat suunnittelevat opintojaan ja keskustelevat niistä ryhmissä suljetussa Ning-pienverkostossa. Huoltajille ja opinto-ohjaajille on omat ryhmät. Oppilaan tuotokset kerääntyvät hänen sivulleen, mikä auttaa niin opinto-ohjaajaa kuin oppilastakin. Ensi syksynä on tarkoitus, että myös yhteistyöyritykset ja viralliset tahot tulisivat Ning-pienverkostoon auttamaan oppijoita opintosuunnitelmissa. Hankkeen sivusto avautuu kesäkuun puolivälissä.

Picamentor kehittää maahanmuuttajille verkkopalvelua, johon oppilaat voivat oppituntien aikana tuottaa visuaalista materiaalia opiskeltavasta aiheesta. Oppilaat vievät tuottamansa kuvat, sarjakuvat ja videot valitsemiinsa sosiaalisen median palveluihin, lähettävät linkit opettajalle, joka linkittää materiaalit koulun palvelimella olevaan yhteiseen verkkopalveluun. Opettajat voivat lisätä oppilaiden tuottamaan multimediaan valituilla kielillä lyhyitä selkokielisiä tekstejä.

Tää on mun juttu opettaa elämänhallintataitoja sosiaalisen median avulla kahden koulun oppilaille. Materiaalia tuotetaan blogiin, Openkorttiin, Pedanetin Omatilaan sekä Edu Googleen. Luokka-asterajat unohdetaan verkkokeskusteluissa, usein lapset opettavat toisiaan paremmin kuin aikuiset. Molempien koulujen oppilaille on hankittu täppärit, toiseen iPadit, toiseen Samsungin Androidit, joten hankkeessa olisi mahdollisuus verrata niitä opetuksessa.

Digitaalista virikkeellisyyttä innostaa oppijoita tallentamaan leirituotoksia wikiin ja opettajia tehtäväpankkia blogiin. Facebookissa on Fysiikan ajankohtaiset asiat -sivu ja kurssin suljettu ryhmä. Kouluun on hankittu muutama miniläppäri, täppäreitä ja wlan-verkko. Sosiaalista mediaa aktiivisesti käyttävälle opettajalle varataan ensi vuonna hankeaikaa kahdeksan tuntia viikossa.

Yhteenvetoa

Hankkeista paistaa innostus! Sosiaalisen median ja yhteisöllisen, oppijalähtöisen pedagogiikan myötä oppijat motivoituvat tekemään itse, tuottamaan multimediaa, työskentelemään yhteisöllisesti. Opettajat ovat mukana oppimassa.

Verkkoympäristöinä käytetään Pedanetiä, Ning-pienverkostoa, Facebookia ja Moodlea. Sosiaalisen median työvälineistä käytössä ovat ainakin Googlen sovellukset, Diigo ja SlideShare. Monissa hankkeissa oppijat voivat itse valita sosiaalisen median palvelut, joihin julkaisevat multimediatuotoksensa.

Matkan varrella kohdataan myös ongelmia: Miten suhtaudutaan sosiaalisen median palveluiden ikärajoihin? Entä tietosuojaan ja tekijänoikeuskysymyksiin? Entä, jos oppijat julkaisevat jollain tavoin sopimatonta materiaalia? Kuinka ratkaisevia laitteet ovat? Ja mitkä laitteet? Miten opettaja löytää normalilta opetustyöltä aikaa hankkeelle?

Hankkeet etenevät. Hanketoimijat löytävät toisensa Sometussa, jossa keskustelu hankkeiden tuotoksista, hyväksi havaituista käytännöistä ja ongelmista jatkuu – nyt, tai viimeistään kesälomien ja -vapaiden jälkeen elokuussa.

 

Piditkö artikkelista?