Tulossa webinaari ”Opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö sähköistyvässä lukiossa” 25.9.2013 kello 14–15.30

Lukio on matkalla kohti sähköistä toimintakulttuuria. Etäopetuksen koordinointihanke EKO on tutkinut lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä osana opiskelua, käsityksiä sähköisistä ylioppilaskirjoituksista ja etäopetuksesta. Webinaarissa tutkija  KT Tarja-Riitta Hurme avaa muutoksen lähtötilannetta tulosten pohjalta. Tuloksia ovat kommentoimassa pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä YTL:stä ja ylitarkastaja Kimmo Koskinen Opetushallituksesta.

Keväällä 2013 mediassa uutisoitiin lisääntyvässä määrin sähköistyvistä ylioppilaskirjoituksista. Keskusteluryhmissä käytiin innokasta keskustelua siitä, millaisia muutoksia ylioppilaskirjoitusten uudistus toisi ylioppilaskokeeseen ja lukion arkipäivän opetukseen. Osa keskustelijoista keskittyi yo-kokeen teknisiin ratkaisuihin, osa pohti enemmän millaisia tehtäviä sähköiset ylioppilaskirjoitukset pitäisivät sisällään. Paljon mietittiin myös sitä, miten paljon uusi tekniikka aiheuttaisi teknisiä ongelmia itse koetilanteessa.

Tämän keskustelun aikana ja innoittamina keräsimme aineistoa lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käytöstä osana opiskelua. Kysely toteutettiin huhtikuussa ja alustavia tuloksia esitettiin jo toukokuun lopussa. Tutkimustamme jo aiemmin seuranneet muistanevat, että saimme verkkokyselyymme 5767 vastausta. Olimme todella iloisia lukiolaisten aktiivisuudesta tässä asiassa. Nyt onkin hyvä kiittää kaikkia vastaajia heidän ajastaan ja avustaan. Kiitokset myös lukion rehtoreille ja koulusihteereille, jotka välittivät tietoa kyselystä eteenpäin omissa kouluissaan.

Tutkimuksemme alustavissa tuloksissa nousi esiin lukiolaisten halukkuus käyttää perinteisiä työvälineitä erityisesti matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. Tulos on ymmärrettävä, koska tähänastisissa sovelluksissa matemaattisten symbolien käyttö on ollut melko työlästä. Lisäksi keskustelut matematiikan opettajien kanssa ovat tuoneet esille kynän, paperin ja laskimen toimivuuden ajattelun ja ongelmanratkaisun prosessoinnissa. Tietokoneen käyttö ei myöskään kaikista opiskelijoista tunnu luontevalta ja esimerkiksi tytöt haluaisivat käyttää poikia enemmän perinteisiä työvälineitä.Tuloksemme kuitenkin osoittavat, että ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen kiinnostaa opiskelijoita. Webinaarissa kerrotaan mm. sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin suhtautumisesta sekä omien tvt -taitojen vaikutuksesta innokkuuteen käyttää sähköisiä välineitä ylioppilaskirjoituksissa.

Omat tvt-taitonsa opiskelijat arvioivat hyviksi. Opiskeluun liittyvissä tehtävissä kotona ja koulussa opiskelijat käyttävät eniten toimisto-ohjelmia ja tiedonhakuun tarkoitettuja sovelluksia. Opiskelussa tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään hyvin perinteisin tavoin. Yhteisöllisen työskentelyn ja tiedon jakamisen kulttuuri ei ole vielä vakiinnuttanut asemaansa lukioiden toimintakulttuurissa. Vapaa-ajallaan opiskelijat käyttävät eniten media- ja verkkoyhteisöpalveluita. Tulevaisuuden lukiossa pohdittavaksi jääkin miten opiskelijoille vapaa-ajan käytössä tuttu tiedon jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri saataisiin toimimaan myös opiskelukäytössä.

Etäopetuksessa käytetään enimmäkseen eriaikaista etäopetusta verkkokursseilla. Tiedon hakeminen, tekstin kirjoittaminen sekä oppikirjan tehtävien tekeminen ovat yleisempiä opiskelutehtäviä etäopetuksessa. Suhtautuvatko etäopetukseen osallistuneet opiskelijat eri tavalla sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kuin tavalliseen lukio-opetukseen osallistuneet?

Lukiossa nyt opiskelevat ja opintonsa aloittavat valmistuvat tulevaisuuden tekijöiksi monenlaisiin tehtäviin, joissa tieto- ja viestintätekniikka ja sen joustava soveltaminen ovat olennainen osa ammatissa menestymiseen. Tulevaisuuden lukion haasteena nähdäänkin verkko-opiskelun hyödyntäminen ja tiedon tuottamisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen. Tvt:n hyödyntäminen lisääntyy lukioissa, kun tiedot sähköisten ylioppilaskirjoitusten sisällöistä ja tehtävistä tarkentuvat. Teknisten uudistusten myllerryksissä on tärkeätä huomioida myös pedagogisen tuen merkitys. Näitä asioita ei pidä miettiä ainoastaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten vuoksi, vaan myös tulevaisuuden tekijöiden yleisten työelämävalmiuksien kehittämiseksi.

Esitykseen pääsee mukaan etänä 25.9.2013 klo 14:00-15:30 osoitteessa www.etaopetus.fi/eta . Tarvitset webinaarin seuraamiseen vain verkkoyhteydellä ja Flash-selainlaajennuksella varustetun tietokoneen sekä jonkin äänilähteen (kuulokkeet/kaiuttimet). Kirjaudu sisään vieraana (”Enter as a guest”) omalla nimelläsi. Esitys tallennetaan ja se on katsottavissa sivuillamme myöhemmin.

tarja-riitta hurme

Tarja-Riitta Hurme
KT
Turun yliopisto
Oppimistutkimuksen keskus

Piditkö artikkelista?