Fanittaminen ja kiusaaminen

Fanittamista ja kiusaamista tutkitaan Otavan Opiston ilmiöpohjaisessa oppimisessa marraskuun puolivälistä tammikuun puoliväliin. Ilmiö on varsin laaja ja moniulotteinen. Herätteet kurssille muotoillaan niin, että ne valottavat käsiteparin molempia osia eri näkökulmista.

Fanittamista tarkastellaan mm. taustalla olevista mekanismeista, kuten psykologian käsitteistä sekä henkilö- ja tuotebrändäyksestä käsin. Miksi tiettyjä henkilöitä tai vaikkapa tuotemerkkejä fanitetaan. Herätteissä fanittamiseen liitetään myös julkisuuden elementti ja pohditaan keitä ovat nykyajan julkkikset, ja nykyajan tähdet – ovatko nämä samoja vai eri henkilöitä.

Kiusaaminen nähdään osaltaan fanittamisen kääntöpuolena. Ilmiötä lähestytään yleisellä mutta monia myös henkilökohtaisesti koskettavalla tasolla. Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan “kiusaamisesta kertominen voi tuntua vaikealta. Voi olla syyllinen olo tai hävettää. Silti on tärkeää kertoa kiusaamisesta, jotta kiusaaminen saadaan loppumaan.” Tätä taustaa vasten pohditaan, miten kiusaamista voisi ehkäistä ja kiusattua auttaa?

Menetelmänä Fanittaminen ja kiusaaminen -ilmiössä käytetään ongelmalähtöistä oppimista. Marraskuun aikana, pe 12.11.2010 alkaen, tavoitteena on selvittää ilmiön peruskäsitteitä, pohtia omaa osallistumista ja kiinnostuksen kohteita, osallistua aivoriiheen sekä tarkentaa omia oppimistavoitteita.

Ilmiön taustainnoittajana osaltaan toimii Kalle Haatasen radio-ohjelman jakso “Fanittaminen ja kiusaaminen“, jonka Yle pyynnöstä uusi Areenalla, kuunteluaikaa on vuoden loppuun saakka.

Kategoria(t): oppiminen Tagged: Fanittaminen ja kiusaaminen -ilmiö, ilmiöpohjainen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, Otavan Opisto

Piditkö artikkelista?