KEOS-tapahtuma keräsi Jyväskylän Paviljongin täyteen opetusalan ammattilaisia 9.11.2013. Oppimisympäristöjen kehittämiseen paneuduttiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Dynamo-auditoriossa Juha Paanasen johdolla. Pelit ja virtuaalimaailmat Tuula Nousiainen Jyväskylän yliopistosta avasi meille pelien oppimiskäytön käsitteitä. Miten peli eroaa leikistä? Perinteisissä digipeleissä pelaaja voi suoraan vaikuttaa pelin sisällä. Korkean tason peleissä pelaaja kohtaa muita hahmoja, joko muita pelaajia tai pelin sisäisiä hahmoja, […]

Piditkö artikkelista?

Opetusalan ammattilaiset kokoontuivat 22.10.2013 Minervatorille keskustelemaan verkko-opetuksesta ja MOOCseista tilaisuuteen, jonka oli järjestänyt Tekes, Helsingin yliopisto ja CICERO Learning -verkosto, ja jota moderoi Helsingin yliopiston professori Mika Seppälä. Tilaisuuden avasivat professori Hannele Niemi Helsingin yliopistosta ja CICERO Learning -verkostosta ja Oppimisratkaisut-ohjelman päällikkö Suvi Sundqvist Tekesistä. He antoivat uuden sysäyksen verkko-opetuksen ja muun opetuksen yhteiseen kehittämiseen. […]

Piditkö artikkelista?

Oppimisen festareilla 7. – 8.10.2013, oppimisen innon päivillä, Finlandia-talon kongressisiipi täyttyi näyttelypisteistä, työpajoista, tietoiskuista, kalamaljoista, oppimisteknologian olohuoneesta sekä sadoista opetuksen ammattilaisista. Sosiaalinen media yleissivistävässä koulutuksessa -hankkeet olivat hyvin edustettuina: SoMy-koordinointihanke järjesti tietoiskun, Kulkuri työpajan ja Mollalla oli oma näyttelypiste. Avajaiset Avajaisissa Ritva Viljanen Helsingin kaupungilta korosti oppijoiden kuuntelemista, harrastuksia ja perustarpeita, onnellista kotia, koulutusta ja […]

Piditkö artikkelista?

Urheilupiireissä tunnetaan käsite ”Kaikki pelaa”. Sillä kuvataan periaatetta, jonka mukaan jokainen saa peliaikaa jossakin ottelun vaiheessa. Periaate on hyvä, jokainen harrastaja ansaitsee mahdollisuuden pelata, vaikka ei olisikaan huippulahjakkuus eikä pelaamisen tavoitteena ammattilaisura. Mahdollisuus pelaamiseen motivoi ja innostaa ja opettaa. Mikä…

Piditkö artikkelista?

Aivot säätelevät elämäämme monin tavoin. Ilman pitkälle kehittyneitä aivoja emme olisi ihmislajina olemassa siinä mielessä kuin itsemme ymmärrämme. Näin ollen on aiheellista myös pohtia, miten aivot vaikuttavat oppimiseen. Tästä nousee esille teemoja, joita käsillä olevassa tilannekatsauksessa tarkastellaan. Aiheina ovat muun muassa oppimisen yleiset…

Piditkö artikkelista?

OVI-hankkeen yhteydessä on tarkoitus myös kartoittaa ja arvioida tarjolla olevia peli- ja virtuaaliympäristöjä (koordinointitoiminnan ohella). Hankesivuillemme (http://www.peda.net/polku/ovi) listaamme opetukseen soveltuvia pelejä oppiaineittain ja kokeilemisen arvoisia virtuaalimaailmoja sekä näihin liittyviä hyviä käytänteitä. Hyvillä käytänteillä tarkoitamme jotain hyväksi jo koettua ja käytännöllistä,…

Piditkö artikkelista?
0

Aika ja energia -ilmiöön liittyvät eri näkökulmat on nyt koottu oppimispoluiksi. Polut avaavat erilaisia kysymyksenasetteluita itse ilmiöstä sekä tutkittavien teemojen yhteyksistä eri oppiaineisiin ja ops:n mukaisiin kursseihin. Oppimispoluista koottiin ilmiön tiedotuksessa käytetty diasarja. Tässä ilmiössä tavoitteena on, että opiskelijalle muotoutuu … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?
0

Peruskoulu lähti leviämään 1970-luvun alulla pohjoisesta etelään. Tarkoituksena oli tarjota kaikille yhtäläinen koulutus. 1980-luvun kasvatusideologiaan kuului vahvasti sen korostaminen, että kuka tahansa pystyy mihin tahansa, järjestelmä tukee kaikkia ja tarjoaa samat mahdollisuudet ja edellytykset kaikille jatko-opintoja, työntekoa, hyvän elämän ja … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?
0

Muljaattori auttaa oman paja- ja koulutusosallistumisen suunnittelussa muljauttamalla näkyviin omia kiinnostuksia vastaavan ohjelmaehdotuksen. Ehdotus liittyy pedagogiseen täydennyskoulutukseen, OOMY:yn. Muljaattori esittää väittämiä, jotka koskevat seuraavien kahden vuoden aikana järjestettävien pajojen teemoja, ideoita ja keskeisiä sisältöjä. Väittämissä otetaan kantaa siihen, mikä kiinnostaa, … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?
http://www.flickr.com/photos/niecieden/402747549/sizes/s/

Kylläpä aika menee pian – etenkin, kun keskusteluja käydään henkilökohtaisellakin tasolla useaa koskettaneesta aiheesta. Tässä tapauksessa kyse on vuodenvaihteen molemmin puolin ajoittuneesta Fanittaminen ja kiusaaminen -ilmiöstä. Ilmiön alussa herätteinä toimivat eri näkökulmiin liittyvät kysymykset ja aihepiirit: – Fanituksen kohteet: Ketä … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?
1

Otavan Opiston oppimislaboratoriossa käynnistyy tammikuussa 2011 kaksivuotinen opetusalalla työskenteleville ja oppimisesta kiinnostuneille suunnattu koulutus: Oppiminen ja opettaminen muuttuvissa ympäristöissä (OOMY). Koulutuksessa voi osallistua yksittäisiin pajoihin joko etänä tai läsnä. Osallistumisensa voi suunnitella myös niin, että useammat pajat yhdessä pajojen välisen … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?
ylioppilaslakki
0

Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio “Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:14” julkaistiin 25.11.2010. Tarve koko lukiokoulutuksen uudistustamiselle nousee muuttuvan yhteiskunnan tarpeista ja uusista haasteista. Yleissivistävässä koulutuksessa kansalaisen tarvitsemia avaintaitoja on tarkasteltava useista näkökulmista, ja elinikäisen oppimisen ohella on … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?
4

Fanittamista ja kiusaamista tutkitaan Otavan Opiston ilmiöpohjaisessa oppimisessa marraskuun puolivälistä tammikuun puoliväliin. Ilmiö on varsin laaja ja moniulotteinen. Herätteet kurssille muotoillaan niin, että ne valottavat käsiteparin molempia osia eri näkökulmista. Fanittamista tarkastellaan mm. taustalla olevista mekanismeista, kuten psykologian käsitteistä sekä … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?

Kolmen ensimmäisen viikon aikana ilmiöpohjaisen oppimisen kurssilla on opiskeltu sekä läsnä että etänä. Lähiopiskelijat ovat pääosin Otavan Opiston kymppilinjalaisia, etänä opiskelee nettilukiolaisia, heissä on sekä ryhmäkurssien suorittajia että pelkkiä ilmiöopiskelijoita. Kympit osallistuvat monenlaiseen toiminnalliseen oppimiseen, joiden sisällöt lähestyvät nälkä ja … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?
0

Maailman asioiden ja tapahtumien tarkastelu ilmiöistä käsin edellyttää työskentelyä yhdessä ilmiön asiantuntijoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Mitä monipuolisemmin erilaisia toimijoita on mukana sitä useampia näkökulmia tulee tarkasteltavaksi. Asiantuntijoiden rooli ja osallistuminen on selkeä, koska se nousee aiheeseen liittyvästä asiantuntijuudesta. Otavan Opiston … Lue loppuun

Piditkö artikkelista?