Aika ja energia -ilmiön oppimispolut ja herätteet

Aika ja energia -ilmiöön liittyvät eri näkökulmat on nyt koottu oppimispoluiksi. Polut avaavat erilaisia kysymyksenasetteluita itse ilmiöstä sekä tutkittavien teemojen yhteyksistä eri oppiaineisiin ja ops:n mukaisiin kursseihin. Oppimispoluista koottiin ilmiön tiedotuksessa käytetty diasarja.

Tässä ilmiössä tavoitteena on, että opiskelijalle muotoutuu kokonaiskuva siitä, mihin kaikkeen käsitepari voi liittyä. Sen lisäksi opiskelija valitsee jonkin teeman, johon syventyy. Poluilla esitetyt teemat liittyvät:
– energiantuotantoon ja fysikaalisiin ilmiöihin
– elämän-, ajankäytön- ja stressinhallintaan sekä jaksamiseen, ihmisen aikaan ja energiaan
– elävään maapalloon, maapallon muutokseen, luonnonkatastrofeihin
– sotahistoriaan, aseiden kehittymiseen, oikeutettuun sotaan
– ajattomuuteen ja ikuisuuteen.

Nämä esimerkit ovat vain eräitä virikkeitä. Nyt ilmiön ensimmäisenä päivänä esiin on tullut jo yhteyksiä englannin syventävään kurssiin (EN7), kehityspsykologiaan (PS2) sekä DIY-energiantuotantoon (FY).

Herätteiden idea on pitkältä sama kuin oppimispolkujen, auttaa oivaltamaan uusia näkökulmia. Ensimmäiset herätteet Ajassa ja energiassa olivat kuvasarjoja, joista kehotettiin mielikuvittelemaan (kiitos verbistä Qaikuun Ilen tyttärelle!), miten ne liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Tänään avatut herätteet ovat tekstiä: Uuno Kailaan runo Paljain jaloin sekä blogimerkintä Nyyti ry:ltä. Myöhemmin viikolla avataan vielä videoheräte, siinä parina uutta ja vanhaa kuvaan liittyen energiaan fysiikan näkökulmasta.

Kategoria(t): oppiminen Tagged: aika ja energia, herätteet, ilmiöpohjainen oppiminen, oppimispolut

Piditkö artikkelista?