http://www.flickr.com/photos/otavanopisto/4270945113/sizes/s/in/set-72157623077434583/

Koordinointihankkeen tausta ja tarkoitus

Vaikka suomalainen koulu on arvioitu kansainvälisesti oppimistuloksiltaan erinomaiseksi, tietotekniikan opetuskäytössä se on jäänyt kauas kärkijoukosta(Kankaanranta & Puhakka 2008; OECD 2010). Miten saada koulut, opettajat ja oppilaat innostumaan tietotekniikan opetuskäytöstä niin, että se edistää elämyksellistä ja tutkivaa oppimista, sosiaalista vuorovaikutusta, kulttuurien tuntemusta sekä tulevaisuuden aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista? (Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2010; POPS 2004).

Oppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä -koordinointihankkeen päätavoitteena on edistää virtuaalisten oppimisympäristöjen ja pelinomaisten sovellusten pedagogisesti mielekästä opetuskäyttöä opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti sekä koota ja levittää käyttöön liittyviä hyviä käytänteitä. Yksityiskohtaisemmin tavoitteet ovat seuraavat:

1. Koota pelien ja virtuaaliympäristöjen pedagogisen käytön kansallinen osaaminen yhteen luomalla aktiivisesti toimiva kehittämisverkosto, jonka tehtävänä on kehittämishankkeissa syntyneiden pedagogis-teknisten innovaatioiden koonti ja arviointi, niiden opetussuunnitelmavastaavuuden edistäminen ja niihin liittyvän asiantuntemuksen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Tällä pyritään saavuttamaan hallitusohjelman mukaista tavoitetta osaamisen ja uudistumiskyvyn lisäämisestä oppimisympäristöissä.

2. Lisätä oppilaiden opinpolkujen sujuvuutta tarjoamalla opetussuunnitelmiin nivoutuvaa oppimateriaalivalikoimaa. Tavoite kattaa virtuaalisten oppimisympäristöjen ja oppimispelien käytön perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen (mm. mobiiliteknologian antamien mahdollisuuksien hyödyntämisen). Toimilla edistetään alueellista tasa-arvoa.

3. Parantaa verkkopedagogiikan osaamista sekä tehostaa oppimis- ja opetusprosesseja parantamalla verkko-oppimisen laatua pelien ja virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöön liittyvän koulutuksen avulla. Tulevaisuuden tavoitteena on em. ympäristöjen hyödyntäminen esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksessa.

4. Rakentaa yhteisesti ja levittää laaja-alaisesti tietämystä pelien ja virtuaaliympäristöjen pedagogisesta käytöstä.

(AL)

Piditkö artikkelista?