Den svenskspråkiga utbildningen i framtiden

Utbildningsstyrelsen vill uppmuntra alla skolanställda, elever, studerande, föräldrar, beslutsfattare och andra intresserade att bidra med tankar om den svenskspråkiga utbildningens framtid. Era åsikter ger nya idéer om hur vi kan utveckla skolans verksamhet. Deltagandet är anonymt och konfidentiellt. Webb-intervjun tar ca 15 minuter och man kan delta fram till den 6 november.

Till webb-intervjun

Piditkö artikkelista?