Opeka auttaa ottamaan koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön

Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuslaitoksella on työstetty OTE-hankkeen kanssa yhteistyössä Opeka-arviointityökalua jo toista vuotta, ja työn hedelmät alkavat olla hyödynnettävissä. Opekan avulla on koulun eValmiuksia ja opettajan osaamistasoja arvioinut jo yli 1800 opettajaa pääasiassa pilottialueellaan Tampereen seudulla, mutta myös muualla Suomessa. Vastausmäärät kattavat joissakin kunnissa lähes 100% opettajista, joten kerätty data antaa merkittävää kuvaa siitä, miten koulujen sähköiset valmiudet ovat, millaisia laitteita ja ohjelmistoja käytetään ja millaista osaamista tai -vajetta opettajakunnalla on eri teemoista.

Mikä on opettajat saanut vastaamaan tähän kyselyyn aivan erilaisella innokkuudella kuin tavanomaisiin kyselyihin? Opeka ei ole tavanomainen kysely, vaan jo kyselyn aikana se tarjoaa vertailutietoa jokaisesta kysymyksestä vastaajalle, miten sijoittautuu verrattuna muihin vastaajiin valtakunnallisesti. Kyselyn lopuksi opettaja saa myös koosteen, miten on arvioinut oman koulunsa ja oman osaamisensa verrattuna omaan kouluunsa, kuntaansa, saman aineen opettajiin ja valtakunnallisesti. Tämä kooste on yksittäiselle opettajalle paljon enemmän, mitä hän tavallisista kyselyistä saa (eli ”kiitos palautteesta”). Opettaja voi käyttää tietoa oman ympäristönsä ja osaamisensa kehittämiseen ja vaikka kehityskeskustelujen pohjana.

Koulun hyöty Opekaan kerätyistä vastauksista on paljon suuremmat kuin yksittäisen opettajan, sillä tätä kautta saadaan koulusta kattava katsaus, millaiset valmiudet koululla on eri tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja toimintakulttuurin osa-alueilla, eli millä tasolla ollaan. Koulun saamassa raportissa näkyy myös vertailu kunnan tasoon, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Erilaiset alueelliset raportit on myös muodostettavissa helposti pyydettäessä. Raportin pohjalta on hyvä lähteä pohtimaan koulun kehittämisen painopisteitä ja automaattisien analyysien pohjalta voidaan poimia esim. kouluttautumistarpeet. Tulokset antavat myös hyviä keskustelun aiheita, esim. miksi videovälitteinen opetus ei kiinnosta, pitäisikö sen?

Opekaa on nyt pilottikäytetty Tampereen seudulla osana koulujen tvt-suunnitelmaprosessia, eli arvioitujen tulosten pohjalta on laadittu koulun oma 3-vuotissuunnitelma. Ensi lukuvuoden suunnittelun yhteydessä (loppukevät tai alkusyksy) arvioidaan tilanne uudelleen ja niin opettajat, koulut kuin kunnatkin saavat myös vertailutiedot nähtäväkseen, eli ovatko suunnitellut ja toteutetut kehittämistoimet muuttaneet koulun eValmiuksia, onko tavoitteet saavutettu.

Nyt kun työkalusta on saatu hyvin positiivista palautetta ja työkalun valtakunnallisesta käytöstä on keskusteltu myönteisessä hengessä myös Opetushallituksen kanssa, aloitetaan valtakunnallinen levittäminen ja työkalun käyttöönotto. Tavoitteena on saada valtakunnallista tietoa, mikä on koulujemme todellinen tilanne ja mikä vaatii erityisesti panostusta. Kerätyllä tiedolla voidaan vaikuttaa kansallisiin linjauksiin. Opekaa kehitetään myös jatkuvasti eteenpäin tuomalla uusia kohderyhmiä (esim. ammatillinen koulutus, varhaiskasvatus, oppilaitosjohto, oppijat) sekä peilaten valtakunnallisiin ja kansainvälisiinkin tavoitteisiin. Opekan kehitystiimi tarjoaa myös apuja tulosten tarkempaan analysoimiseen ja konsultaatiota koulun kehittämiseen. Myös erilaisten räätälöityjen kyselyjen tuominen työkaluun on mahdollista, jos tällaisia tarpeita löytyy.

Kiinnostuitko? Käy vilkaisemassa avoimia tuloksia sekä vertailuja eri aine- tai luokanopettajien Opekan etusivulla, eikä palvelun käyttöönottokaan vaadi kuin sähköpostiosoitteen ja siihen saapuvan salasanan syöttämistä sivuille. Koulut ja kunnat taas voivat pyytää raporttinäkymää ylläpitäjiltä lomakkeen avulla. Surffaa osoitteeseen opeka.fi.

 

Piditkö artikkelista?
Posted by: Raisa Valtaoja
Hankekoordinaattori, Koulun laitteet ja ohjelmistot tehokäyttöön -hanke, Tampereen kaupunki