Comments Off on Mistä on onnistunut mok-/ilmiöprosessi tehty?

Mistä on onnistunut mok-/ilmiöprosessi tehty?

Lauttasaaren Sähinässä koottiin yhdessä monipolvisten keskustelujen päätteeksi tukilistaa opettajille monialaisten ja ilmiöpohjaisen oppimisen prosessien suunnittelun ja vetämisen tueksi.
Lauttasaaren Sähinässä koottiin yhdessä monipolvisten keskustelujen päätteeksi tukilistaa opettajille monialaisten ja ilmiöpohjaisen oppimisen prosessien suunnittelun ja vetämisen tueksi.

Ilmioppi 2 -kokonaisuuden viimeisessä tapaamisessa vedimme lankoja yhteen. Muistutimme mieleen, mitä POPS2014 kuvaa monialaisista oppimiskokonaisuuksista, keskustelimme tehdyistä ilmiökokeiluista ja kävimme läpi, mitä onnistuneeseen mok-prosessiin kuuluu ennen varsinaista mokia, sen aikana ja sen jälkeen.

Tehtyjen ilmiökokeilujen esittelystä rakentui monipolvinen keskustelu niistä onnistumisista, haasteista ja iloisista yllätyksistä, mitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja jälkipuintiin kouluilla liittyi. Osallistujia puhututti muun muassa:

  • positiiviset oppimiskokemukset, joita oppilaat saivat jaksojen aikana
  • monipuoliset kokeilut, joissa sekä oppilaat että opettajat oppivat sellaistakin, mitä ei ennakkoon osattu ajatella tai suunnitella
  • henkilöstö- ja muiden resurssien organisoimisen haasteet ja niihin liittyvien kysymysten ratkaiseminen
  • yhtäaikainen mahdollisuus yhteisöllisyyden rakentamiseen ja oppimisen eriyttämiseen
  • opettajien asenne ja sitoutuminen
  • oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen ja kehittyminen jakson aikana
  • sekä oppilaiden oman työskentelyn että opettajaporukan keskinäisen reflektoinnin tärkeys

Diakoosteeseen on rytmitetty koulutuksessa listattuja asioita siitä, mitä on tärkeä ottaa huomioon mok-/ilmiöprosessin suunnitteluvaiheessa, prosessin aikana ja sen jälkeen:

 

Ilmioppi 2 -porukan toteuttamista kokeiluista pääsee lukemaan OPS-hautomot-hankkeessa alkusyksyllä 2016 julkaistavasta MOK-oppaasta ja prosessin suunnitteluun lisätukea tarjoaa myös syksyllä julkaistava Ilmioppi 2 -opas. Tutustu Ilmioppi 2 -koulutuksen kokonaisuuteen Ilmioppi-blogissa.

Piditkö artikkelista?