Sormet -hankkeessa hävitetään informaalin ja formaalin rajaa tableteilla

Sormet-hankkeet ovat olleet usein esillä monissa yhteyksissä, kun tablettitietokoneiden opetuskäytön soveltuvuutta on pohdittu. Näistä hankkeista saatavat kokemukset ovatkin hyvin arvokkaita, sillä tablettitietokoneiden soveltuvuudesta oppilaiden henkilökohtaisina laitteina tiedetään aika vähän vielä Suomessa. Lappeenrannan Sormet-hankkeen iPad-pilotit ovat olleet monesti esillä. Tällä kertaa OTE-hanke lähti jututtamaan Helsingin mediakeskuksen ja Viikin normaalikoulun Sormet-osuuksia, ja tapaaminen oli hyvin avartava ja yhteistyömahdollisuuksia avaava. Kiitos siis Juhanille, Liisalle ja Arille!

Helsingin mediakeskus etsii tabletista ratkaisua koulussa ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseksi

Helsingin mediakeskuksessa on tehty paljon pohjatöitä tablettien opetuskäytön suunnittelemisen kanssa. Yhteensä 10 helsinkiläiskoulua on ollut tekemässä pedagogisia suunnitelmia, miten tabletteja käyttäisivät. Kolme erilaisista lähtökohdista olevaa perusopetuksen koulua on näiltä pohjilta aloittamassa tablettikokeilut syksyllä Sormet-hankkeessa. Hankkeen koordinaattori Juhani Kärki kertoi, että keväällä hankitaan laitteet (suunnitelmissa hankkia puolet iPadejä, puolet Android-laitteita, yhteensä n.50 laitetta 3 pilottiluokalle), jotta opettajat voivat perehtyä niihin kunnolla. Syksyllä aloitetaan hommat uuden lukuvuoden alkaessa. Kuten muissakin Sormet-hankkeissa, laitteet jaetaan oppilaille niin koti- kuin koulukäyttöön, jolloin tutkimuslähtökohtana on erityisesti informaalin ja formaalin oppimisen mahdollinen hälventyminen henkilökohtaisen laitteen ansiosta. Tutkimusyhteistyötä tehdäänkin tiiviisti Viikin normaalikoulun Sormet-osiossa.

Mediakeskuksen johtaja Liisa Lind kertoi myös muista meneillään olevista hankkeista, joista monet linkittyvät toisiinsa luontevasti. Esim. Mobiilisti maailmaan -hankkeessa hyödynnetään myös paljon Sormet-hankkeen kokemuksia erityisesti tablettien kohdalla. Tässä hankkeessa kuitenkin on tavoitteena lähteä ulos luokkahuoneesta, tutkia ympäristöä mediasalkun sisältämien laitteiden avulla. Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa, kuten esim. Heurekan, Korkeasaaren yms. kanssa. Välineinä opiskelijaryhmillä on mediasalkusta mm. tablettitietokone, pienemmät laitteet kuten iPod Touchit, kamera yms. taltiointivälineet.

Viikin normaalikoulu tuo tutkimuksellisen viitekehyksen Sormiin

Viikin normaalikoulussa Sormet-hankkeessa tutkitaan Lappeenrannan ja Helsingin kokemuksia, mutta myös oma selvitys osuus heillä on myös. Viikin lukiolaisten tablettien käyttökokemuksia verrataan suhteessa muihin kannettaviin laiteratkaisuihin. Viikissä on valittu laitteiksi Windows-pohjaiset tabletit, joiden käyttötueksi ollaan valjastamassa joukko lukion 1. vuoden opiskelijoita. Poiketen ehkä tutusta Windows-toimintaympäristöstä, opiskelijoille annetaan toisaalta täydet oikeudet avoimessa ympäristössä mutta myös täydet vastuut laitteittensa hallintaan. Ari Myllyviidan mukaan ongelmia ei ole ollut, vaan vapaus kasvattaa opiskelijat vastuuntuntoiseksi ja myös osaaviksi tukihenkilöiksi. Toisaalta laitteita ei saa käyttöönsä, ennen kuin on käynyt koulutuksen. Ensikokemuksina mainittakoon, että tukihenkilöiksi koulutettavat lukiolaiset ovat kyllä kaivanneet näppäimistöjä tabletin lisäksi, mutta näitä ei olla hankkimassa, jotta saadaan kunnon tuntuma puhtaaseen tabletti-käyttöön.

Viikissä toteutetaan myös Lappeenrannan Molla-hankkeen kanssa yhteistyössä varhaiskasvatuksen puolella eskareiden mediataitojen kehittämishanketta. Eskareille ei Windows-tablettia anneta, sillä sen käyttöliittymä perustuu enemmän luku- ja kirjoittamistaitoon kuin hankkeessa valituilla iPadillä.

Epun mediareppu -hankkeen suunnittelija Auri Kohola oli myös tutustumismatkalla mukana jakaen hieman pitemmälle edenneen hankkeen kokemuksia esiopetuksen puolen mobiililaitekokemuksista. Yhteisesti todettiin, että Molla-hankkeiden olisi hyvä tulla tutustumaan Eppujen kokemuksiin, mutta alkumaistiaisiksi Auri antoi viikkiläisille Epuissa kehitettyjen pedagogisten mallien vinkkipakan.

Vierailut olivat niin ajatukset lentoon nostattavia, että allekirjoittanut päätti sitten koetella viikkiläisten vieraanvaraisuutta pitemmälle. Koululle unohtunut reppu kulkeutui hienosti treffipaikalle, suuret kiitokset siitä.

 

Piditkö artikkelista?