Somy-kehittämishankkeiden verkkotapaaminen 25.9.12

SoMy-kehittämishankkeiden verkkotapaaminen tarjosi monipuolisen kuvan sosiaalisesta mediasta Suomen kouluissa ja lukioissa ja siihen liittyvistä Opetushallituksen rahoittamista hankkeista. Ville Venäläinen kertoi aluksi koordinaatiohankkeiden Road Showsta tänä syksynä ja ensi keväänä.

Aki Puustinen kertoi Y-love yrittäjyyslukioverkosto -hankkeesta, josta on kehittynyt kahdenkymmenenneljän yrityskasvatukseen sitoutuneen lukion brändi yhteisine logoineen ja tavoitteineen, ylove-heimolaisuus. Yrityskasvatuksessa sovelletaan projekti- ja tiimioppimista sekä harjoitusyrityksiä.

Ihminen on kokonaisuus, joten Y-loveen kuuluu myös sosiaalisen median käyttö harrastuksissa. Enää ei istuta yksin työhuoneessa vaan johdetaan verkostoja ja ollaan sosiaalisessa mediassa mukana globaaleissa verkostoissa. Tätähän on tulevaisuus!

Verkostolla ja joka lukiolla on Facebookissa sivu. Kasvotusten kohdataan nelisen kertaa vuodessa. Hankkeen perustiedot löytyvät myös Pedanetistä, mutta sivustoa ei ole viime aikoina päivitetty.

Verkosto on tuottanut Y-love OPS -vihkosen yrittäjyyskasvatuksen mahdollisuuksista ja konkreettisista kuvauksista lukioissa. Kun vihkonen on täydennetty, sen voi saada myös digitaalisena julkaisuna.

Päivi Ojala Kalajoen lukiosta kertoi Liikkeelle!-hankkeesta, jossa oppimisympäristö on kehitetty nuorten näköiseksi. Kuvatut menetelmät on kehitetty ja testattu hankkeen kouluissa ja lukioissa. Elgg-pohjaisessa Linkki-oppimisyhteisössä voidaan keskustella eri kielillä, laatia verkkolehteä, blogeja ja kuvagallerioita. Julkisuusasteen voi itse valita: tuotos näkyy vain ryhmälle tai vain koululle tai kaikille.

Liikkeelle!-hankkeessa oppijat ovat toteuttaneet projekteja kuten Fillarit liikkeelle, jossa etsittiin turvallisen liikkumisen väyliä ja tehtiin niistä kaupungille esitys, Linnunpönttö, jossa seurattiin lintujen kehittymistä ja Ilmanlaatututkimus, jossa koululaiset eri puolilla Suomea tutkivat ilman laatua ja keskustelivat siitä parin viikon ajan Linkki-yhteisössä.

Tuija Tammelander esitteli etäkoulu Kulkuria, josta ulkosuomalaiset lapset saavat suomenkielistä täydennystä esimerkiksi suomen kielestä, kirjallisuudesta ja tekstiilitöistä paikallisen koulun tarjontaan. Kulkurissa on kurssisivut ja oppilaiden sivut, jotka on suljettu ulkopuolisilta. Osa kurssimateriaaleista on kuitenkin avointa, samoin Kulkurin näyteikkuna opetusvideoineen.

Tänä vuonna Kulkurissa annetaan myös reaaliaikaista ohjausta Ciscon Webexillä. Jatkohankkeessa kohdejoukkoa laajennetaan mm. Tarton suomalaisella koululla ja Turun opettajainkoulutuslaitoksella.

Tuija Salminen esitteli Otavan Opiston Ilmiöpohjaista opetusta ja oppimista, jossa sirpaletiedon sijaan opiskellaan kokonaisuuksia monista näkökulmista. Ilmiöt ja kehät perustuvat OECD:n kompetenssikimppuihin. Opettaja ohjaa oppimisprosessia, ja asiantuntijat voivat tuoda oman panoksensa oppimiseen. Verkon välineet ja sosiaalisen median palvelut tukevat heterogeenisiä oppijaryhmiä. Ilmiöitä tutkitaan Ning-ympäristön ryhmissä, jotka ovat avoimia ja joihin asiantuntijoiden on helppo tulla mukaan. Aikataulut ja oppijoiden tuotokset tuodaan ryhmien etusivuille. Pedagogien, vetäjien, aineenopettajien ja asiantuntijoiden lisäksi ilmiöpohjaisesta oppimista tukevat joissain ryhmissä myös mediatuottajat ja tiedottajat.

Tieto- ja viestintätekniikasta vastaava Miia Bergman kertoi Tampereen Steinerkoulun Digitaalista virikkeellisyyttä -hankkeesta, jossa tieto- ja viestintätekniikan avulla työskennellään yhdessä yli ainerajojen ja kansainvälisesti. Luokkien laitteita ja kalusteita uusitaan niin, että luokat olisivat avoimia ja vapaasti käytettävissä. Oppijat voivat käyttää myös omia laitteitaan koulun langattomassa verkossa.

Pedagogiikkaa ei muuteta, digitaaliset materiaalit ja ympäristöt tukevat oppimista.

Sari Piisi ja Henriikka Laiho esittelivät Porin neljän päivälukion ja aikuislukion Lukio 3.0 nyt! -hanketta, jossa ruohonjuuritasolta tutustutetaan opettajia tieto- ja viestintätekniikkaan. Miten käytetään sosiaalista mediaa, miten suljettuja oppimisympäristöjä?

VESO-päivillä opettajat saattoivat kolmessa erilaisessa tieto- ja viestintätekniikan työpajassa tutustua digitaalisiin palveluihin ja niiden käyttötarkoituksiin. Seuraavassa VESO-päivässä 17.11.12, johon toivotaan mukaan myös koordinointihankkeita, opettajat esittelevät omia sosiaalisen median kokeilujaan.

Facebook-sivulla opettajat tavoittaa parhaiten. Blogitekstien kirjoittaminen on vasta alussa, mutta niitä on luvassa lähiaikoina runsaasti. Kun oppijoilla on oma oppimisympäristönsä PLE (Personal Learning Environment), niin opettajilla on vastaavasti oma opettamisympäristönsä PTE (Personal Teaching Environment).

Hankkeesta on tekeillä gradu-tutkimus Helsingin yliopistoon.

Tiina Torvinen  esitteli Tää on mun juttu -hanketta, jossa sosiaalisen median avulla  opetetaan yhteisöllisesti elämänhallintataitoja alakoululaisille yli luokka- ja oppiainerajojen. Nykyisin helposti terveelliset elämäntavat unohtuvat. kun ruutuaika kasvaa. Siksi on tärkeää oppia huomaamaan liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkitys, oppia vastuuntuntoa, ympäristöstä huolehtimista, mediasivistystä ja uskoa tulevaisuuteen. Mitä taitoja tähän tarvittaisiin?

Hankkeessa pilotoitiin Pedanetin Oma tila -palvelua, mutta kun Raahen kaupunki päätti ottaa käyttöön Googlen palvelut, niin hankkeessakin siirryttiin käyttämään Edu Googlea.

Jatkohankkeen myötä kouluihin tulee lisää täppäreitä, joilla päästään opiskelemaan mobiilisti koulun ulkopuolella. Oppijat ovat yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa kehittäneet animaatioita elämänhallinnasta. Järjestyssääntöjä pohditaan yhteisöllisesti verkossa jopa niin, että kuudesluokkalaisella on ekaluokkalainen sylissä ja ajatuksia kirjoitetaan verkkoon yhdessä.

Jatkohankkeessa etsitään alakouluun sopivia sosiaalisen median välineitä, joihin kaivataan vinkkejä.

Keskustelimme yhdessä Pedanetin Veräjän kehitteillä olevasta uudesta versiosta ja sosiaalisen median palveluiden ikärajoista.

Mikko Horila kertoi pari vuotta sitten alkaneesta Koulu 3.0 -hankeesta, jota jatkaa Koulu 3.1 – hanke. Olennaista on miettiä, miten laitteet ja teknologia helpottavat opettajan työtä ja oppijoiden oppimista.

Koulu 3.0 oli taloudellisesti pieni hanke, mutta kosketti suurta joukkoa oppilaita ja opettajia. Verkostossa luokkahuonekokeiluja toteutettiin kolmessatoista koulussa. Mukana oli tieto- ja viestintätekniikkaa osaavia tai sitä vasta aloittelevia opettajia, jotka saivat minikannettavan ja kameran monipuolistamaan opetustaan. Lisäksi he saivat kymmenen tunnin ylimääräisen resurssin, kun sitoutuivat raportoimaan kokeilunsa tuloksista. Raporteista kootaan sähköinen julkaisu jakamaan kokemusta ja osaamista.

Levitettävien mallien ei tarvitse olla siloteltuja ja täydellisiä. Malleista voi löytää ideoita ja vinkkejä, mutta myös varoittavia esimerkkejä.

Riitta Tuorila kertoi tänä syksynä Riihimäellä käynnistyneestä Kokuke – koulukulttuurin kehittäminen -hankkeesta, jossa etsitään ainerajat ylittäviä uusia oppimismuotoja ja niitä tukevia laitteita ja sosiaalisen median palveluita.

Keskustelu jatkuu Sometun SoMy-rymässä, jossa on linkit myös verkkotapaamisen tallenteisiin.

Eija Kalliala, verkostoasiantuntija

 

Permalink

| Leave a comment  »

Piditkö artikkelista?