Comments Off on Sparrausta Sitran Ideapajassa

Sparrausta Sitran Ideapajassa

Sitran Uusi koulutus -foorumin jäsenet sparraavat kahtakymmentä oppimisen ja koulutuksen ideaa 19.5. järjestettävässä ideapajassa.

Mistä on kyse:
Sitran Uusi koulutus -foorumi etsii ratkaisuja koulutuksen haasteisiin. Työ käynnistyi joulukuussa 2014 ja tulokset julkaistaan 4.6. Rakkaudesta oppimiseen -tapahtumassa.

Haaste:
Oppimisen uudistamisen tekee tärkeäksi työelämän murros, eriarvoistuminen, talouden heittelyt, digitalisaatio ja globalisaatio. Ne haastavat yhteiskuntaa ja Uusi koulutus -foorumi on paneutunut työssään siihen, miten koulutus vastaa näihin haasteisiin.

Ratkaisu:
Foorumi toteutti avoimen ideakuulutuksen, johon kuka tahansa sai ilmoittaa tulevaisuuden koulutusta rakentavan ideansa. Ideakuulutukseen tulleiden 135 ehdotuksen ja foorumin omien ideoiden pohjalta tehtiin keväällä yksitoista käytännön kokeilua. Useita ideoita on jalostettu kevään aikana yhdessä Uusi koulutus foorumin kanssa, seuraavaksi 19.5. järjestettävässä ideapajassa.

ideakuulutus-numeroina-final

Onko sinulla, yhteisölläsi tai yritykselläsi idea tai hanke, joka liittyy tulevaisuuden koulutuksen kehittämiseen? Etsiikö ideasi toteuttajaa? Tuo ideasi kaikkien tietoisuuteen ja tee siitä totta!” Näillä sanoilla Sitran Uusi koulutus -foorumi julkaisi Ideakuulutuksen, johon talven mittaan kertyi 135 koulutusta kehittävää ehdotusta.

Sitran Uusi koulutus -foorumi koostuu poikkiyhteiskunnallisesta joukosta, jonka tehtävä on ratkoa koulutuksen haasteita. Foorumin jäsenet valittiin mukaan avoimella haulla ja sen työ käynnistyi joulukuussa 2014.

— Kokosimme poikkiyhteiskunnallisen jouko suomalaisia päättäjiä ja asiantuntijoita pohtimaan tulevaisuuden koulutuksen visiota. Uskomme siihen, että kun tuomme eri näkökulmia saman pöydän ääreen, syntyy uutta, toteaa Sitran avustava asiantuntija Kalle Nieminen.

Nieminen ohjaa Uusi koulutus -foorumin työtä ja on vastannut sekä Ideakuulutuksen että kokeilujen toteuttamisesta. Uusi koulutus -foorumi on osa Sitran laajempaa Elinvoima-foorumien sarjaa. Aiempina vuosina on järjestetty Uusi työ-, Uusi demokratia-, Kestävä talous- ja Turvallisuus-foorumit.

— Kaikkien Elinvoima-foorumien teemat läpileikkaavat koko yhteiskuntaa. Siksi ratkaisut vaativat eri yhteiskunnan toimijoiden yhteistyötä.

Ideat vietiin nopeasti testattavaksi

Ideakuulutuksesta valittiin viisi ehdotusta jalostettavaksi foorumin kuuden oman idean rinnalle.

— Tarkoituksena on ollut viedä ideat nopeasti käytäntöön ja testata niitä, jotta ideoista voidaan oppia lisää.

Nyt Uusi koulutus -foorumin työ on loppusuoralla. Työpajat on pidetty ja jäljellä ovat 4.6. järjestettävä Rakkaudesta oppimiseen -päätöstilaisuus, jossa julkaistaan tulokset ja 19.5. järjestettävä ideapaja, jossa sparrataan vielä kaksikymmentä ideaa.

— Ideapajassa on paikalla juuri näitä ruohonjuuritason ideoita ja innovaatioita, joilla voi olla arvaamattoman paljon mahdollisuuksia muuttaa koko koulutuskenttää. Toivon, että osa tapahtumassa solmittaisiin uusia kumppanuuksia ja ideoiden antajat saisivat paljon kotiin viemistä.

Koodikerhon toiveena on idean levittäminen

koodikerho-vauhdissaweb

Yksi sparrattavista ruohonjuuritason ideoista on Koodikerho, jossa lapset oppivat ohjelmoinnin perusteet. Vetäjinä toimivat vapaaehtoiset aikuiset koodaajat tai koodauksesta kiinnostuneet opettajat.

Missä vaiheessa olette idean kanssa tällä hetkellä?

— Idean keksimisen jälkeen olemme ryhtyneet tuumasta toimeen, ja tänä kouluvuonna (2014-2015) meillä on ollut kerhoja pääkaupunkiseudulla ja Tampereella neljän eri vetäjän toimesta, kertoo Koodikerhon kehittäjä ja vetäjä Otto Kekäläinen.

Mitä odotatte 19.5. sparraustilaisuudesta?

— Toivomme sparraustilaisuuden hiovan ideaamme, sekä toteutusta että siitä tiedottamista. Toivomme myös mahdollisuutta löytää samanmielisiä ja muita hyviä kontakteja asian viemiseksi eteenpäin.

Mitä toivotte idealle tapahtuvan tulevaisuudessa?

— Vielä enemmän uusia potentiaalisia kerhojen vetäjiä, koska heistä on pulaa. Kerhoihin osallistuvia lapsia ja tilojaan tarjoavia kouluja on riittänyt hyvin. Toivomme myös yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa, jotta toimintamme vaikuttavuus tulisi dokumentoitua.

Muutokseen tarvitaan monta ratkaisua

Ideoiden runsas määrä ei yllättänyt Niemistä, sillä hänellä oli tiedossa, että koulutuskentältä löytyy innovatiivisia kehittäjiä. Hänen mielestään  juuri korkeatasoiset kehittämisideat ja niiden laaja tarjonta tekevät muutoksen mahdolliseksi.

— En usko, että ratkaisu tulee olemaan yksi tietty opetusmenetelmä tai -sisältö, vaan laaja valikoima sisältöjä, josta koulu, opettaja tai oppilas valitsee sopivimmat. On hieno nähdä, että näitä ideoita on kerätty paljon. Ruohonjuuritasolla on paljon liikehdintää. Siksi en yllättynyt siitäkään, että ideoiden laatu oli todella korkea.

Nieminen pitää toimintamallista, jossa ideoita kehitetään yhdessä ja ne siirretään nopeasti käytäntöön.

— Ideoiden kanssa ei saa jäädä omaan toimistoon tai luokkaan, vaan tarjotaan niitä avoimesti muiden käyttöön. Suomessa on välillä paha tapa, että meillä ikään kuin suunnitellaan ideat kuoliaaksi. Yhteiskehittelyllä ideat lähtevät leviämään ja niistä tulee entistä parempia, Nieminen kertoo Uusi koulutus -foorumin toimintaperiaatteesta.

Sitran ideapaja järjestetään tiistaina 19.5.2015 kello 15.30 – 19.00. Muutama paikka on vielä vapaana. Jos haluat osallistua, ota yhteyttä kalle.nieminen@sitra.fi. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa. Linkistä pääsee myös tutustumaan tilaisuudessa sparrattaviin ideoihin.

Lue Kalle Niemisen Ideapajaan liittyvä blogiteksti.

Tältä sivulta löytyvät kaikki Ideakuulutukseen lähetetyt 135 ideaa kuvausten kanssa.

Uusi koulutus -foorumin Facebook-ryhmässä käydään hedelmällistä keskustelua koulutuksen tulevaisuudesta.

Ilmottaudu Koodikehon vetäjäksi: www.koodikerho.fi/ilmoittaudu

Piditkö artikkelista?