Sormet – Arjen oppimiskokemukset sulautuvissa ympäristöissä -hankkeessa (http://www.sormet.ejuttu.fi) Lappeenrannassa ja Etelä-Karjalassa laajemminkin on kokeiltu tabletteja peruskoulussa ja lukiossa. Kokeiluista on mm. pidetty blogeja, joissa on kerrottu kokemuksia tablet-pohjaisesta opiskelusta ja opettamisesta: onnistumisia ja epäonnistumisia. SopettajaSarianna-blogi sisältää laajoja ja mielenkiintoisia kirjoituksia…

Piditkö artikkelista?

Liikkeessä-hankkeessa on toteutettu ”Liikenteen vaikutus ilmanlaatuun” -tutkimus. Mukana oli 36 koulua eri puolilta Suomea. Tutkimuksessa käytettiin Liikkeelle-hankkeessa rakennettua Linkki-oppimisympäristöä yhteisölliseen tutkimustulosten kommentointiin, vertailuun ja kysymysten esittämiseen. Tutkimusta esitellään Maija Akselan, Johannes Pernaan ja Marja Happosen toimittamassa ”Kansainvälinen kemian vuosi: Kemia osaksi…

Piditkö artikkelista?