Comments Off on Oppilaat suunnittelemaan oppimiskokonaisuuksia

Oppilaat suunnittelemaan oppimiskokonaisuuksia

Monialaisia oppimiskokonaisuuksia tulee sisällyttää koulutyöhön lähitulevaisuudessa. Sitä edellyttää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetuksessa on toki tähänkin asti tehty projekteja ja yhdistelty oppiaineita, mutta nyt perusteet määrittelevät tarkasti, mitä monialaisilla oppimiskokonaisuuksilla tavoitellaan. Muun muassa oppimisen suunnittelutaidot ja omistajuus omasta oppimisesta korostuvat.

Savonlinnan normaalikoulun oppilaat pääsivät kokeilemaan, millä tavoin he itse voivat suunnitella oppimistaan. Oppimiskokonaisuuksia ideoitiin ryhmissä, joissa oli mukana eri-ikäisiä oppilaita useilta luokilta. Työskentelyä ohjasivat opetusharjoittelujaksoa suorittavat opettajaopiskelijat.

Katso videolta, miten suunnittelupäivä toteutui.

Osallistuminen kehittää oppilaan suunnittelutaitoja

Savonlinnan normaalikoulun perusasteen rehtori Heli Lepistö seurasi päivän työskentelyä.

— Jos suunnittelun taitoa ei ole harjoiteltu ja yhtäkkiä laitetaan eri-ikäisiä oppijoita työskentelemään yhdessä, se on haastavaa. Voi olla, että ensimmäinen yhdessä työskentely ei toimi odotusten mukaisesti. Tätä vain täytyy lähteä pikkuhiljaa harjoittelemaan ja opettelemaan.

Opettaja ei voi olettaa, että oppilaat keksisivät muutoksia totuttuihin opiskelutapoihin välittömästi. Heille voi olla muodostunut konservatiivinen mielikuva siitä, mitä asioita oppimiseen ja koulutyöskentelyyn kuuluu.

— Jopa vähän arastellen kerrottiin, että voisi tehdä vaikka retken jonnekin. Katse jo kertoi, että onkohan tämä edes sopivaa tähän, Lepistö kertoi havainnoistaan.

Lepistön mielestä opettaja saattaa joutua muuttamaan omaa työtään aika tavalla, jotta oppilaat tulevat aidosti kuulluiksi.

— Opettajan rooli on muuttumassa hurjan paljon. Opettaja joutuu tarkastelemaan omaa toimintaansa ja kyseenalaistamaan oman tapansa tehdä työtä. Muutos laittaa menemään epämukavuusalueelle.

heli-lepisto-webok
Perusasteen rehtori Heli Lepistö opettajien ja opettajaopiskelijoiden kanssa päivän työskentelyn purkutilaisuudessa.

Oppimisen suunnittelu kasvattaa lapsen ja nuoren oppimisen taitoja, itseluottamusta ja minäkäsitystä. Osa siitä koulutyöstä, joka on kuulunut opettajalle, kannattaa luovuttaakin oppilaalle.

— Oman oppimisen suunnittelu vaikuttaa merkittävästi kouluviihtyvyyteen. Oppilas oppii tuntemaan itsensä oppijana, omat vahvuutensa, tyylinsä ja strategiansa, Lepistö kiteyttää.

Piditkö artikkelista?