Comments Off on Opetus- ja palautevideot opettajan työkaluna

Opetus- ja palautevideot opettajan työkaluna

Opettajat ovat keksineet nokkelia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen ja oppimisen ohjauksen tukena. Ruudunkaappausvideot taipuvat niin uusien opiskeltavien asioiden esittelemiseen kuin palautteenantoonkin.

Vantaan Sotungin lukiossa ja etälukiossa opiskelijat tutustuvat pitkän matematiikan kursseilla opiskeltaviin teemoihin katsomalla opettajien tekemiä videoita. Opettaja Jukka Karvinen vapauttaa videoiden avulla luokka-aikaa opiskelijoiden henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja tukemiseen. Kallion ja Helsingin kuvataidelukioiden espanjan ja englannin kielen opiskelijat saavat puolestaan palautteet ainekirjoituksistaan videolla. Kieltenopettaja Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano ryhtyi hiljattain korjaamaan ainekirjoituksia suullisesti ruudunkaappausvideon avulla. Näin hän pystyy antamaan monipuolisempaa ja henkilökohtaisempaa palautetta oppilaille, kuin kirjoittamalla palautteet kirjoitelmien loppuun.

Runsaampaa palautetta

Kirsi-Marja Kokkonen-Lozano koki, että opiskelijat eivät saaneet häneltä riittävästi oppimista tukevaa palautetta. Hän tietää olevansa luonteeltaan puhelias, joten hän päätti etsiä vaihtoehtoja kirjallisen palautteen antamiseen.

— Olen huomannut, että kirjoittamalla palautetta tulee annettua aika vähän. Pitkiä palautteita ei tule kirjoitettua ajankäytöllisistä syistä, eikä käsialanikaan ole erityisen selkeä.

Hän kuuli kollegaltaan ruudunkaappausvideoista ja päätti kokeilla itsekin sellaista. Ilokseen hän huomasi, että puhumalla voi antaa hyvin yksityiskohtaista palautetta lyhyessä ajassa.

Tehtävät palautetaan ja palaute annetaan sähköisesti

Opiskelijat lähettävät valmiit tehtävänsä tekstidokumentteina Kokkonen-Lozanolle. Hän klikkaa tiedoston auki ja lukee opiskelijan vastausta ääneen. Samalla hän tekee korjauksia ja ehdottaa vaihtoehtoja. Videolle tallentuu hänen puheensa ja tietokoneen työpöydän tapahtumat.

video-opettaja
Ruudunkaappaussovelluksella kieltenopettaja saa annettua runsaampaa ja henkilökohtaisempaa palautetta opiskelijoilleen.

— Videolla ehdin antamaan enemmän ja henkilökohtaisempaa palautetta kuin kirjoittamalla. Suullista palautettakaan ei ole oikein mahdollista antaa kaikille oppitunnin aikana henkilökohtaisesti, mutta videon avulla pystyn siihen. Olen saanut siitä opiskelijoilta hyvää palautetta.

Kieltenopettaja kertoo, että ensikosketus video-ohjelman kanssa oli ”yllättävänkin helppo”. Nyt hän kaipaa jo teknisiä parannuksia: sovellusta olisi kätevää käyttää monella eri laitteella.

— Ohjelma on käytössäni vain koulun tietokoneella, joten voin tehdä näitä videoita ainoastaan hyppytunneilla ja iltapäivän päätteeksi.

— Tässä mallissa ei toimita enää niin, että opettaja neuvoisi kaikille saman asian. Kun opiskelijat esittävät kysymyksiä, ne tulevat täsmätarpeeseen.

Opetusvideo kääntää opetuksen

Sotungin lukion ja etälukion matematiikan opettaja Jukka Karvinen on tehnyt kahden vuoden ajan kollegoidensa kanssa opetusvideoita lukion pitkän matematiikan kursseille. Näiden videoiden avulla opetuksen rakenne on järjestelty uudella tavalla.

Opiskelijat tutustuvat tulevan oppitunnin aiheeseen opettajien tekemältä videolta ja oppitunneilla keskitytään tehtävien tekemiseen. Videot ovat aina katsottavissa netissä, joten oppilaat voivat edetä opinnoissa omaan tahtiin ja myös aiempaan palaaminen on mahdollista. Kontakti opettajaan säilyy luokkatilanteissa, joissa Karvisen on mahdollista ohjata opiskelijoiden työskentelyä ja vastata tehtäviä koskeviin kysymyksiin yksilöllisesti.

— Tässä mallissa ei toimita enää niin, että opettaja neuvoisi kaikille saman asian. Kun opiskelijat esittävät kysymyksiä, ne tulevat täsmätarpeeseen.

Kun käänteistä oppimista toteutetaan, opiskelija saa ottaa vastuun omasta opiskelustaan. Karvisen mukaan opetustavan hyvät ja huonot kokemukset liittyvät juuri vastuun ottamiseen. Moni opiskelija etenee vaivatta omatoimisesti, mutta osalle itseohjautuvuus ja oman oppimisen omistajuus vaativat vielä työtä ja opiskelija saattaa “hyytyä” matkalla. Karvisen mielestä ongelmaan pitääkin kiinnittää huomiota: nykyistä mallia on hyvä kehittää ainakin monipuolisemmaksi.

— Tämäkin tapa opiskella voi käydä tylsäksi, jos vaihtelua ei ole. Tarvitaan lisäksi sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät ryhmätyöskentelyä, ja tehtäviä, joissa tehdään tietokoneella jokin tuotos.

Tekemisen helppous

— En ole mitannut täsmälleen, kuinka paljon aikaa töihin meni ennen ja kuinka paljon sitä nyt kuluu. Toisaalta oppituntien valmistelut eivät enää vie niin paljon aikaa, mutta tuskin kokonaistyömäärä on vähentynytkään, Karvinen naurahtaa.

Karvinen haluaa kehittää käänteistä opetusta sisältävää opiskelua entistä paremmaksi. Tarvitaan lisää monipuolisia opiskelumuotoja, kuten ryhmätöitä ja TVT:n hyödyntämistä.
Karvinen haluaa kehittää käänteistä opetusta sisältävää opiskelua entistä paremmaksi. Tarvitaan lisää monipuolisia opiskelumuotoja, kuten ryhmätöitä ja TVT:n hyödyntämistä.

Videoiden tekemiseen Karvinen käyttää saman tyyppistä tietokoneen työpöydän tapahtumat tallentavaa sovellusta, jota Kokkonen-Lozano hyödyntää palautteen antamiseen (Screencast-O-Matic). Sovelluksesta on saatavilla täysversion ohella myös ominaisuuksiltaan riisutumpi ilmaisversio. Täysversio maksaa parikymmentä euroa. Karvinen kannustaa toisiakin kokeilemaan.

— Lukio-opettajat ovat digitaalisesti valveutuneita, ja suurin osa meistä pystyy tällaisia videoita tekemään. Ohjelma käynnistyy nopeasti ja siinä on mahdollisuus kevyeen videoeditointiin. Se on ihan riittävä ominaisuuksiltaan, varsinkin kun tehdään vain muutaman minuutin mittaisia videoita.

Karvinen esittelee ruudunkaappausvideo-ohjelmalla työskentelyä videolla.

Piditkö artikkelista?