Comments Off on Oppilaat tietotekniikan asiantuntijoina

Oppilaat tietotekniikan asiantuntijoina

— Jos nettiin mennään monella laitteella samaan aikaan, verkko ei välttämättä kestä sitä, selventää Hämeenkylän yhtenäiskoulun 9-luokkalainen Vilppu Viinikainen. Hän vastaa esitettyyn kysymykseen mobiilivälineiden käytöstä opiskelussa ja suuntaa sanat Helsingin ranskalais-suomalaisessa lukiossa työskenteleville opettajille.

Viinikainen on saapunut Vantaalta taksilla Helsingin Lauttasaareen kolmen muun koulutoverinsa kanssa vetämään some-työpajaa lukio-opettajien avoimessa tieto- ja viestintäteknologian OPS-hautomot-koulutuspäivässä. He ovat Vantaan Hämeenkylän koulun oppilasagentteja ja osa Ilona IT:n koordinoimaa Oppilasagentit-hanketta.

Lukio-opettajat käyvät keskustelua näiden neljän agentin kanssa siitä, milloin tietotekniikka soveltuu opetukseen. Viinikainen toteaa, että kynä ja paperikin ovat todella käteviä ja usein nopeampi väline kuin mitkään sovellukset. Hän kertoo opiskelevansa itse mieluiten niillä ohjelmilla, jotka tulevat vastaan lukion ylioppilaskirjoituksissa, niiden hallitsemisesta on suoranaista hyötyä.

agentit-web1
Hämeenkylän koulun 8-luokalla oleva Joonas Rekolainen ja 9-luokkalainen Vilppu Viinikainen neuvovamassa Instagramin käyttöä OPS-hautomot -lukion TVT-teemapäivässä.

Taustalla hanke, toteuttajina oppilaat

  • Ilona-IT:n lanseeraamassa Oppilasagentti-hankkeessa luodaan valtakunnallista toimintamallia, jossa oppilaiden osaaminen tukee koko koulua opetusteknologian hyödyntämisessä
  • Monilla oppilailla on hyvät ja monipuoliset teknologiavalmiudet ja ennen kaikkea aitoa intoa kehittää niitä entisestään sekä auttaa muita oppimaan
  • Oppilasagentit ohjaavat, opastavat ja kouluttavat opettajia tieto- ja viestintätekniikan käytössä.

Apua heti oppitunnin aikana

Hämeenkylän koululla syksyllä koottu oppilasagenttien ryhmä päivittää koulun infotaulut, vastaa juhlasalin tekniikasta, järjestää koulutuksia ja tukee opettajia ongelmatilanteissa. Tällä hetkellä kiirettä aiheuttavat uuteen videoneuvotteluohjelmaan liittyvät alkukankeudet. Kun tietoteknisiä ongelmia tulee vastaan, opettaja ilmoittaa oppilasagenteille asiasta sähköisesti ja saa useimmiten apua heti.

— Oppitunnilta saa lähteä auttamaan, näin olemme toimineet. Myös oppilasagenttien viikottaiset palaverit pidetään kouluaikana ja tapaamiset menevät yleensä jonkun oppitunnin päälle, kertoo oppilasagenttien vastuuopettaja Timo Järvenpää.

Oppilasagenteista on aidosti hyötyä

Vaikuttaa siltä, että Hämeenkylän kouluun on puolessa vuodessa muodostunut varteenotettava resurssi ryhmästä, joka huolehtii, että tieto- ja viestintäteknologian jokapäiväinen käyttö sujuu talossa.

— Mielestäni opettajat ovat ottaneet meidät hyvin vastaan ja kokevat, että meistä on oikeasti hyötyä. Koulutusten ansiosta he oppivat uusia opetustapoja, Viinikainen pohtii.

Järvenpää vahvistaa, että oppilasagenttien toiminta on johtanut siihen, että välineitä ja sovelluksia hyödynnetään opetuksessa aiempaa enemmän.

— Opettajilla on lisääntynyt innostus kokeilla ja käyttää tietotekniikkaa. Käyttäminen on helpottunut, sillä opettajat voivat lähestyä oppilasagentteja eteen tulevien ongelmien kanssa. Oppilasagentit taas auttavat mielellään ongelmien ratkaisemisessa.

Hämeenkylän koulussa oppilasagentit vastaavat:

  • uusiin opetusteknologioihin tutustumisesta ja niiden käytön opastamisesta muille
  • TVT-työpajojen järjestämisestä opettajille ja oppilaille
  • koulun infonäyttöjen päivittämisestä
  • AV-tekniikan kokoamisesta sekä käyttämisestä koulun juhlissa.

Oppilaiden rooli muuttumassa

Opettajien positiivinen suhtautuminen oppilaiden roolin monipuolistumiseen kannustaa lapsia ja nuoria kehittymään aktiivisiksi toimijoksi koulussa. Järvenpää kertoo, että oppilasagentitkin reflektoivat omia kykyjään opettaa ja auttaa aikuisia, vaikka alkavat olla siinä jo konkareita. Järvenpää onkin ottanut yhdeksi keskeiseksi tehtäväkseen kasvattaa oppilasagenttien uskoa omaan osaamiseensa.

Kun agenttitoiminta aloitettiin Hämeenkylän koulussa, ryhmälle annettiin mahdollisuus ansaita kannukset toiminnalleen, vaikka opettajia taisikin aluksi ihmetyttää, että oppilaat tulevat pitämään koulutuksia.

— Tiesin, että meillä on hyvä opettajakunta, joka on valmis ottamaan vastaan uusia juttuja. Nyt jää on sulanut ja jos johonkin tvt-asiaan tarvitaan apua, oppilasagentit ovat ensimmäisenä mielessä, kun opettajanhuoneessa pohditaan asian ratkaisemista, Järvenpää toteaa.

TVT opetuksen ja oppimisen tukena -kehittämishankkeesta Harri Luttinen kertoo videolla tarkemmin koordinoimastaan Oppilasagenttitoiminnasta.

Piditkö artikkelista?