Comments Off on VIDEO: Millä tavalla muuttaisit nykykoulua?

VIDEO: Millä tavalla muuttaisit nykykoulua?

OPS-hautomot kysyi videohaastatteluissa Opetushallituksen perusopetuksen kehittämiskouluverkoston (Majakka-verkoston) seminaarin osallistujilta, miten koulua tulisi uudistaa. Vastaajat pohtivat oppikirjojen tarpeellisuutta, oppiainerajoja, opettajan autonomiaa ja koulun suhdetta muuhun yhteiskuntaan.

Mistä eroon, mitä on säilytettävä ja mitä uutta tarvitaan kun opetusta uudistetaan?

Koulu muuttuu, mutta millä tavalla? Mitä kehittämiskouluverkostolta odotetaan? Rehtori, opettajat ja koulun yhteistyökumppaneiden edustajia kertoi toiveensa koulun tulevaisuudesta OPS-hautomoiden videopisteellä Opetushallituksen kehittämiskouluverkoston (Majakka-verkosto) seminaarissa 11.5.2015.

Katso myös seminaarissa tehty Rantakylän yhtenäiskoulun rehtori Eija Tynkkysen haastattelu ”Uusi opettajuus syntyy rakentamalla opettajan ajankäyttö uudelleen”.
Piditkö artikkelista?